ZÁKLADNÍ HODNOTY KANCELÁŘE PŘI POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

 

Profesionalita
Právní služby poskytujeme v souladu s platnou právní úpravou s přihlédnutím k chystaným a námi pravidelně sledovaným legislativním změnám, které neustále monitorujeme. Dodržujeme vysokou úroveň vypracovaných dokumentů a celkovou kvalitu námi poskytovaných služeb ve snaze dosáhnout optimálního řešení daného problému.

Flexibilita
Vaše právní úkoly a problémy řešíme v co nejkratším čase s důrazem na přizpůsobení se Vašim časovým potřebám.

Dlouhodobost vztahu s klientem
Dáváme přednost dlouhodobým vztahům s klientem. Snažíme se poznat potřeby našeho klienta i z dlouhodobého hlediska, což nám umožňuje poskytovat naše služby efektivněji a rychleji.

Důraz na požadavky klienta
Vždy vyvíjíme maximální snahu k dosažení co nejlepšího prospěchu pro klienta.

Osobní přístup
Právní problémy řeší s klientem stále stejný člen kanceláře, který je však plně zastupitelný pro případ jeho nepřítomnosti.

Transparentnost
Přesná evidence vykonané práce a vynaložených nákladů umožňuje v kterémkoliv stádiu poskytnutí služby jejich kontrolu. Vyúčtování pak vždy obsahuje specifikaci odměny a nákladů, datum vykonání úkonu, jeho bližší popis a délku trvání práce.

Důvěryhodnost
Veškeré úkony a kroky při řešení zadání budeme činit jen s Vaším souhlasem, průběžně Vás budeme informovat o stavu vyřizované záležitosti a nic neučiníme bez Vašeho souhlasu.

Hospodárnost
Velký důraz je kladen na optimalizaci nákladů spojených s poskytovanou službou, žádné náklady nebudou vynaloženy bez souhlasu klienta.
 


Copyright © 2002 - 2015 Advokátní kancelář GÜRLICH & Co.