SERIÁL ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

 

V této sekci pro Vás budeme v pravidelném týdenním seriálu představovat novinky, které s sebou přináší zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Všechny dokumenty jsou ve formátu .pdf a jsou Vám k dispozici ke stažení po kliknutí na ikonu.

 

 • Díl č. 01: Zákon o obchodních korporacích - úvod
 • Díl č. 02: Společná ustanovení
 • Díl č. 03: Vklad a podíl
 • Díl č. 04: Orgány obchodní korporace
 • Díl č. 05: Smlouva o výkonu funkce a vyloučení člena statutárního orgánu
 • Díl č. 06: Ručení a podnikatelská seskupení
 • Díl č. 07: Neplatnost obchodní korporace
 • Díl č. 08: Zrušení obchodní korporace
 • Díl č. 09: Veřejná obchodní společnost
 • Díl č. 10: Komanditní společnost
 • Díl č. 11: Společnost s ručením omezeným - druhy podílů a kmenové listy
 • Díl č. 12: SRO-vklad, náležitosti společenské smlouvy, vkladová povinnost
 • Díl č. 13: Právo na informace, společnická žaloba, právo na podíl na zisku
 • Díl č. 14: SRO – příplatková povinnost, valná hromada
 • Díl č. 15: Společnost s ručením omezeným – valná hromada
 • Díl č. 16: Společnost s ručením omezeným - statutární orgán
 • Díl č. 17: SRO - dozorčí rada, zánik účasti ve společnosti
 • Díl č. 18: SRO - převod a dědění podílu
 • Díl č. 19: SRO - změny výše základního kapitálu
 • Díl č. 20: SRO - ocenění nepeněžitého vkladu úplatného nabytí majetku
 • Díl č. 21: Akciová společnost – akcie a cenné papíry
 • Díl č. 22: Akciová společnost – druhy akcií
 • Díl č. 23: Akciová společnost – akcie a cenné papíry
 • Díl č. 24: Akciová společnost – práva a povinnosti akcionáře
 • Díl č. 25: Akciová společnost – práva a povinnosti akcionáře druhá část
 • Díl č. 26: Akciová společnost – systémy vnitřní struktury
 • Díl č. 27: Akciová společnost – monistický systém vnitřní struktury
 • Díl č. 28: Akciová společnost – představenstvo a dozorčí rada
 • Díl č. 29: Akciová společnost – valná hromada
 • Díl č. 30: Akciová společnost – změny výše základního kapitálu
 • Díl č. 31: Akciová společnost – snížení základního kapitálu a likvidace
 • Díl č. 32: Družstvo – založení družstva
 • Díl č. 33: Družstvo – vklady
 • Díl č. 34: Družstvo – členství, práva a povinnosti členů
 • Díl č. 35: Družstvo – družstevní podíl
 • Díl č. 36: Družstvo – zánik členství a vypořádací podíl
 • Díl č. 37: Družstvo – orgány
 • Díl č. 38: Družstvo – členská schůze
 • Díl č. 39: Družstvo – shromáždění delegátů
 • Díl č. 40: Bytové družstvo – základní ustanovení, družstevní podíl
 • Díl č. 42: Sociální družstvo
 •  

   

   

   

  Tento seriál můžete bezplatně přetisknout nebo zveřejnit za předpokladu, že na jeho konci uvedete následující uvedení copyrightu a zdroje:

  © Copyright Advokátní kancelář Gürlich & Co., www.akrg.cz

   


Copyright © 2002 - 2015 Advokátní kancelář GÜRLICH & Co.